Menu


DỊCH VỤ

Thu gom và vận chuyển phế thải xây dựng bằng container hooklift

Cho thuê container điều hành công trình

Cho thuê thiết bị rửa bánh xe tại công trường

THIẾT BỊ RỬA XE RA VÀO CÔNG TRƯỜNG

Cho thuê nhà vệ sinh di động

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Thùng chứa rác nhựa HDPE dung tích 120 lít

THÙNG ĐỰNG RÁC 120 LÍT NHỰA HDPE

Bán nhà vệ sinh di động

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG ĐƠN MÁI...

Bốt vệ sinh di động

Bốt vệ sinh bể nước treo 

Bán nhà vê sinh di động mái bằng buồng đơn

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG ĐƠN
VẬT TƯ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Chất keo tụ PAC

Men vi sinh khử dầu mỡ Aquaclean DGTT

Men vi sinh xử lý chất thải cho nhà vệ sinh di động

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐỘC...

Hạt tuyển nổi PS