Menu


DỊCH VỤ

Thu gom và vận chuyển phế thải xây dựng bằng container hooklift

Cho thuê thiết bị rửa bánh xe tại công trường

THIẾT BỊ RỬA XE RA VÀO CÔNG TRƯỜNG

Cho thuê nhà vệ sinh công cộng lưu động

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê...

Cho thuê nhà vệ sinh di động

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Cabin bốt gác bảo vệ bằng composite

Bốt vệ sinh di động

Bốt vệ sinh bể nước treo 

Thùng chứa rác composite 3 ngăn

THÙNG PHÂN LOẠI RÁC 3 MÀU

Thùng chứa rác thải công nghiệp 2yard (1,5m3)

CONTAINER CHỨA RÁC CÔNG NGHIỆP 1,5M3
VẬT TƯ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Chất keo tụ PAC

Men vi sinh làm giảm nồng độ COD và BOD trong hồ nuôi cá

Men vi sinh AquaClean

Men vi sinh khử dầu mỡ Aquaclean DGTT

Hạt tuyển nổi PS