Menu


DỊCH VỤ

Cho thuê nhà vệ sinh di động

Cho thuê thiết bị rửa bánh xe tại công trường

THIẾT BỊ RỬA XE RA VÀO CÔNG TRƯỜNG

Thu gom và vận chuyển phế thải xây dựng bằng container hooklift

Nhà vệ sinh di động PT02 cho thuê

Thuộc dòng sản phẩm chuyển phục vụ cho...
THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Thùng chứa rác thải công nghiệp 2yard (1,5m3)

CONTAINER CHỨA RÁC CÔNG NGHIỆP 1,5M3

Bán nhà vệ sinh di động

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG ĐƠN MÁI...

Bốt vệ sinh di động

Bốt vệ sinh bể nước treo 

Nhà vệ sinh di động cấp nước trực tiếp

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG CẤP NƯỚC TRỰC...
VẬT TƯ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Men vi sinh khử dầu mỡ Aquaclean DGTT

Chất keo tụ PAC

Men vi sinh xử lý chất thải cho nhà vệ sinh di động

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐỘC...

Hạt tuyển nổi PS