Menu


DỊCH VỤ

Cho thuê container điều hành công trình

Cho thuê nhà vệ sinh giá rẻ

Chúng tôi có nhiều mẫu nhà vệ...

Thu gom và vận chuyển phế thải xây dựng bằng container hooklift

Cho thuê nhà vệ sinh di động

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Bốt vệ sinh di động

Bốt vệ sinh bể nước treo 

Nhà vệ sinh di động cấp nước trực tiếp

NHÀ VỆ SINH DI ĐỘNG CẤP NƯỚC TRỰC...

Nhà vệ sinh di động cao cấp

Đây là nhà vệ sinh di động cao cấp...

Thùng chứa rác công cộng 50 lít

THÙNG CHỨA RÁC CỐ ĐỊNH 60 LÍT
VẬT TƯ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Chất keo tụ PAC

Men vi sinh làm giảm nồng độ COD và BOD trong hồ nuôi cá

Men vi sinh AquaClean

Men vi sinh xử lý chất thải cho nhà vệ sinh di động

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐỘC...

Hạt tuyển nổi PS