Menu

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG » Thùng chứa rác sinh hoạt


Thùng chứa rác sinh hoạt

Thùng chứa rác nhựa HDPE dung tích 120 lít

THÙNG ĐỰNG RÁC 120 LÍT NHỰA HDPE

Thùng chứa rác 2 ngăn bằng composite

THÙNG CHỨA RÁC SINH HOẠT 2 NGĂN

Thùng chứa rác composite 3 ngăn

THÙNG PHÂN LOẠI RÁC 3 MÀU

Thùng chứa rác công cộng 50 lít

THÙNG CHỨA RÁC CỐ ĐỊNH 60 LÍT